Info TTO

100% Australijski Olejek z Drzewa Herbacianego – Jedynie do rozcieńczania.
Przed użyciem Olejek z Drzewa Herbacianego należy rozcieńczyć według poniższych instrukcji.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat.

WAŻNE: Olejek z Drzewa Herbacianego oraz mieszaniny zawierające dany olejek, mogą wywołać reakcje alergiczne. Aby ograniczyć ryzyko reakcji alergicznej należy:
Rozcieńczony Olejek z Drzewa Herbacianego nakładać jedynie na zewnętrzną powierzchnię skóry oraz w żadnym wypadku nie spożywać. Trzymać z daleka od ognia.
Nie nakładać Olejku z Drzewa Herbacianego na podrażnioną lub uszkodzoną skórę oraz na skórę w okolicach oczu i ust. Nie powinno się korzystać z olejku, jeśli jest się uczulonym na Limonen lub Linalol. Przed użyciem zaleca się zbadanie reakcji na alergeny.
Trzymać produkt z dala od dzieci.

Rozcieńczanie: Olejek 100% z Drzewa Herbacianego należy rozcieńczyć z innymi olejkami w proporcji 1:100, przed nałożeniem na skórę.
Jako rozcieńczalnika użyj świeżego, spożywczego oleju roślinnego.

1 kropla na 10 ml oleju roślinnego
3 krople na 20 ml oleju roślinnego
6 kropli na 40 ml oleju roślinnego
9 kropli na 60 ml oleju roślinnego

Rozcieńczony Olejek z Drzewa Herbacianego można przechowywać przez 6 miesięcy, w chłodnym I ciemnym miejscu, w stalowym lub szklanym pojemniku. Uwaga! Olejek z Drzewa Herbacianego rozpuszcza niektóre rodzaje plastiku. Unikaj kontaktu produktu lub mieszaniny produktu z materiałami plastikowymi.

Test reakcji na alergeny: Sprawdzaj na czystej, suchej skórze. Nasącz kawałek bawełnianej waty dwiema kroplami Olejku z Drzewa Herbacianego i posmaruj nim niewielki obszar na przedramieniu. Po wyschnięciu olejku powtórz czynność na tej samej części przedramienia. Jeśli w ciągu 48 godzin wystąpi reakcja – dokładnie przemyj miejsce kontaktu wodą i nie korzystaj z produktu. Test reakcji na alergeny nie gwarantuje, że takowa reakcja nie wystąpi w przyszłości. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem.

Ostrzeżenia dla nierozcieńczonego Olejku z Drzewa Herbacianego: Nierozcieńczony Olejek z Drzewa Herbacianego może być niebezpieczny po spożyciu. Produkt może zagrażać życiu, jeśli dostanie się do dróg oddechowych. Nierozcieńczony Olejek z Drzewa Herbacianego może wywołać podrażnienie skóry i reakcje alergiczne. Kontakt produktu z oczami może wywołać silne podrażnienia. Zarówno Olejek z Drzewa Herbacianego, jak i jego opary, są silnie łatwopalne. Nie wylewać Olejku z Drzewa Herbacianego do ścieków.

Pierwsza Pomoc:

Ogólne: W razie wątpliwości lub jeśli symptomy nie ustępują, poproś o pomoc lekarza.
W razie spożycia: Natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub Ośrodkiem Kontroli Zatruć.
W razie kontaktu z oczami: Usuń soczewki kontaktowe. Przemyj oczy wodą przez co najmniej 15 minut.
W razie kontaktu nierozcieńczonego produktu ze skórą: Dokładnie przemyj skórę letnią wodą.

Reakcje podczas korzystania z produktu: W przypadku swędzenia lub wysypki na skórze, natychmiast dokładnie przemyj dane miejsce wodą i przerwij korzystanie z produktu, ponieważ może doprowadzić to do poważniejszych reakcji. Skonsultuj się z lekarzem przed ponownym użyciem. Jeśli pojawi się szybko rozprzestrzeniająca się wysypka, zawroty głowy, krótki oddech lub opuchlizna, niezwłocznie przemyj skórę letnią wodą i poproś o pomoc medyczną. Skonsultuj się z lekarzem w razie swędzenia, wysypki, opuchlizny lub ran o silnym wysięku.