Ważne informacje prawne

Treści znajdujące się na stronie Australian-bodycare.com są zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

Informacja w żadnym razie nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej ani leczenia przez wykwalifikowanego lekarza. Produkty nie mają służyć do stawiania diagnozy, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom.

Porady i wskazówki udzielane na tej stronie internetowej lub podczas konsultacji telefonicznych, online, osobiście bądź w inny sposób są udzielane do wyłącznego uznania czytającego i na jego wyłączne ryzyko.

Australian-bodycare.com zawsze stanowczo zachęca wszystkich użytkowników z problemami zdrowotnymi do konsultacji z lekarzem. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kuracji zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Zawsze zalecamy wykonanie testu poprzez nałożenie produktu na niewielkim obszarze przedramienia, twarzy lub szyi na 24–48 godzin przed zastosowaniem produktu na większym obszarze, co pozwala sprawdzić, czy produkt jest odpowiedni dla skóry danej osoby.

Treści zamieszczonych na stronie Australian-bodycare.com nie wolno traktować jako podstawy do stawiania diagnozy ani ustalania sposobu leczenia. Australian-bodycare.com w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności – bezpośredniej ani pośredniej – za jakiekolwiek szkody bądź niedogodności mogące wynikać z wykorzystania, prawidłowego bądź niewłaściwego, informacji zamieszczonych bądź podanych w tych materiałach.

Wszystkie materiały zamieszczone na tych stronach internetowych są chronione prawem autorskim firmy Australian-bodycare.com. Materiałów tych nie wolno kopiować, sprzedawać, dystrybuować ani w inny sposób powielać bez wyrażonej na piśmie zgody Australian-bodycare.com

Użytkownicy mogą jednak drukować materiały na swój własny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że:

- materiały te pozostaną w całości i nie będą edytowane ani zmieniane;

- nie będą pobierane opłaty za prywatne wypożyczanie materiałów;

- prawa autorskie oraz nazwa Australian-bodycare.com będą wyraźnie wymienione jako źródło materiałów oraz zostanie dołączona ta informacja prawna.