Wytyczne redakcyjne

Gdy czytasz i oglądasz filmy na australian-bodycare.pl, chcemy zapewnić Ci możliwość zaufania naszym treściom. Dlatego skupiamy się na wiarygodności.

Cały nasz kontent, teksty i filmy, są tworzone na podstawie wytycznych redakcyjnych, które opisujemy na tej stronie.

Na australian-bodycare.pl dążymy do dostarczania jak najbardziej wyczerpujących, kompleksowych i wiarygodnych informacji na tematy związane z naszymi produktami. Robimy to, aby nasi czytelnicy mogli ufać naszym informacjom, radom i wskazówkom oraz mieć pełne zaufanie zarówno do nas, jak i do autorów oraz ekspertów tematycznych, którzy opracowują nasze treści.

Nasze wytyczne opisują proces stojący za rozwojem i doborem treści, które publikujemy na australian-bodycare. Mają również na celu pokazanie, jak dokładnie przeglądamy, oceniamy i weryfikujemy nasze treści przed ich opublikowaniem na stronie.

Jeśli masz problem zdrowotny, który skierował Cię na naszą stronę, zawsze zalecamy skonsultowanie się z lekarzem w celu uzyskania odpowiedniej pomocy. Produkty Australian Bodycare nie są lekami, ale są szczególnie odpowiednie do codziennej pielęgnacji problemów skórnych.

W australian-bodycare możemy zapewnić Ci tylko informacyjne porady i wskazówki na tematy związane z naszymi produktami.

Nasze wytyczne spełniają wymagania dla mediów online w dziedzinie medycyny i zdrowia - jak opisano w tzw. Kodeksie HON. Jest to kodeks postępowania opracowany przez organizację adwokacką Health on the Net specjalnie dla mediów zdrowotnych online, takich jak australian-bodycare.

Kodeks HON dotyczy następujących punktów:

Autorytet - treść jest pisana i redagowana przez autorów z kwalifikacjami w dziedzinie opieki zdrowotnej, w przeciwnym razie zostanie jasno stwierdzone, że treść została opracowana przez kogoś bez kwalifikacji medycznych.

Uzupełnienie - treść na naszej stronie internetowej powinna być postrzegana jako uzupełnienie informacji i wskazówek, które nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym profesjonalistą medycznym przed leczeniem konkretnego stanu.

Poufność - jeśli podasz dane osobowe w formularzach lub e-mailach, będziemy traktować te informacje poufnie. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych, adresu e-mail ani innych danych kontaktowych stronie trzeciej.

Źródła - pracujemy ciężko, aby zapewnić pełną listę źródeł dla wszystkich artykułów i pokazujemy, gdzie możesz znaleźć bardziej szczegółowe informacje na innych stronach internetowych z zakresu medycyny i opieki zdrowotnej, które mają takie same wysokie standardy jakości, jak my dla naszej treści.

Uzasadnienie - wszystkie twierdzenia, korzyści i stwierdzone efekty konkretnego produktu muszą być poparte badaniami naukowymi lub odpowiednimi odniesieniami.

Przejrzystość - wszystkie informacje o wydawcy muszą być wyraźnie podane na naszej stronie internetowej i w naszych wytycznych redakcyjnych.

Interesy finansowe - interes wydawcy i potencjalne korzyści finansowe z publikacji treści na stronie internetowej muszą być wyraźnie określone na stronie.

Polityka reklamowa - musi być dla Ciebie jako odwiedzającego jasne, co jest reklamowane na stronie.

Wszystkie artykuły i inne treści na australian-bodycare.pl zostały opracowane lub zweryfikowane przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie medyczne i wiedzę. Gdzie treść jest dostarczana przez zasób szkolony dziennikarsko, opiera się na wiedzy z kompetentnych źródeł lub badaniach na odpowiednich stronach internetowych, a treść jest recenzowana przez osoby z odpowiednim szkoleniem przed publikacją.

australian-bodycare.pl jest wydawane przez:

Australian Bodycare

info@australian-bodycare.com

+45 6447 1796

Trævænget 14

5492 - Vissenbjerg